Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Vyřizování reklamací

Kontaktní osoby na řešení servisu, reklamací:

Věra Veselá

  • mob.: +420 725 957 259
  • e-mail: servis@slezak-rav.cz

Přemysl Podal

  • tel.: +420 602 370 971

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákony - Obecná ustanovení a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodě na adrese www.slezak-rav.cz. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

2. Převzetí zboží

Převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, atd.). Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je Kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce (poštovního doručovatele) a převzetí odmítnout. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně. Podpisem přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je Kupující povinen uplatnit do 3 dnů od převzetí zboží.

3. Záruční doba

Záruka na výrobky firmy Slezák – RAV CZ s.r.o. je :

  • na těsnost odlitku (tělo baterie) - 10 let
  • na kartuši - 6 let
  • na keramické i obyčejné vršky - 2 roky
  • na termostatické kartuše - - 2 roky
  • na povrchovou úpravu : chrom, zlato - 6 let
  • na povrchovou úpravu : "stará mosaz", barevné - 2 roky
  • na ostatní díly dle Občanského zákoníku

4. Záruční podmínky

Před prvním použitím zboží je Kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky. V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (záručním listem) nese Kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v těchto případech :

 - běžné opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním

- neodborný či neoprávněný zásah do zboží

- úmyslné či nedbalostní mechanické poškození zboží 

- použití, údržba či instalace, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

- použití zboží v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem

- poškození zboží způsobené vyšší mocí (živelnými či jinými přírodními faktory)

- poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží

5. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je Prodávající, je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.) na vlastní náklady. V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je Kupující povinen přiložit reklamační formulář včetně záručního listu. V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko Kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží : - uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí, není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis - odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí Kupujícímu - reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledku bude reklamace uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno Kupujícímu O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající Kupujícímu písemné potvrzení. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Kontaktní formulář

*
*
*
Ušetrite vodu!
Zistiť viac

Šetriť vodu nie je zložité, 

se SLEZÁK - RAV CZ s.r.o.

Zistiť viac