Doprava

                                            Doprava

1. Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený na základě požadavku kupujícího, pokud tento způsob dopravy není pro doručení objednaného zboží vhodný či tento způsob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný. Můžete si zvolit několik druhů platby a dodání zboží. Platit můžete na náš účet po potvrzení přijetí objednávky, dobírkou nebo při osobním vyzvednutí v sídle naší společnosti (viz kontakty).

 

Doprava po České republice

Přepravce GEIS CZ:

Při hodnotě objednávky do 500 Kč bez DPH je k objednávce účtováno přepravné ve výši 75 Kč bez DPH (platí při platbě předem na náš účet).

Při objednávce nad 500 Kč bez DPH je přepravné zdarma (platí při platbě předem na náš účet).

V případě, že bude zboží hrazeno dobírkou, účtujeme k hodnotě objednávky dobírkovou částku 30,- Kč bez DPH.

Doprava na Slovensko

Přepravce TOPTRANS, GEIS:

Pro Slovenskou republiku platí jednotná cena poštovného 200 Kč bez DPH (při platbě předem na náš účet). V případě, kdy bude zboží odesláno na Slovensko a bude hrazeno dobírkou, účtujeme k hodnotě objednávky a přepravě 60 Kč bez DPH.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy na místo dodání ve skutečné výši a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Cena dopravy zahrnuje balné.