Dotace EU

Název projektu: Expanze firmy Slezák RAV na zahraniční trhy III.

Registrační číslo projektu:CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/009051

Předmět projektu:

Předmětem projektu je účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportních možností společnosti.

Cíl projektu:

Získání konkurenceschopnosti firmy, navázání nových obchodních vztahů

Výsledkem projektu je zvýšení podílu exportu firmy na jejím obratu a získání dalších zaměstnanců.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Ušetrite vodu!
Zistiť viac

Šetriť vodu nie je zložité, 

se SLEZÁK - RAV CZ s.r.o.

Zistiť viac